Форматиране/Нови текстове

От Уики на Читанка
Направо към: навигация, търсене

В тази помощна страница ще опитаме да дадем изчерпателно описание на различните случаи, с които могат да се сблъскат коректорите при съставяне и офомяне на допълнителната информация на нови текстове и начините на тяхното описание. Целта е всички произведения, съдържащи се в дадена книга, да се съберат в един-единствен файл. Това улеснява и ускорява добавянето на готовите текстове.

(За това, как се описва структурата на дадено произведение, има отделна статия: Описание на формата SFB.)

Най-общо, данните, които се съдържат във файла, могат да се разделят на два вида:

 1. Такива, които ще се вмъкнат в базата от данни. Такива са например типа на произведението (роман, повест, стихотворение и др.); оригинално изписване на заглавието на произведението (напр. Pippi Långstrump); оригинално изписване името на автора (напр. Astrid Lindgren) и т.н. Тези данни се записват във вида „$променлива=стойност”, които в зависимост от случаите (описани по-долу) се добавят или в информационната част (затворена с маркерите I> и I$) или директно след края на текста на отделно произведение.
 2. Обикновен текст, който ще остане в информационната част. Такива текстове са например имената или псевдонимът на сканиралия, разпозналия и коригиралия текста, информация за хартиеното издание — редактор, художник, коректор, издателство, печатница и т.н. в общата информационна част (затворена е с маркерите I> и I$). Този текст се показва винаги при отваряне на дадено произведение, което е част от някоя книга или на книгата като цяло.

Ето и всички променливи, които се използват към момента:

$orig_author=
$orig_lang=
$orig_series=
$series=
$sernr=
$orig_title=
$year=
$pub_series=
$pub_sernr=
$pub_year=
$translator=
$trans_year=
$id=
$book_id=
$type=
$category=
$labels=
$source=
$isbn=


Описание на променливите и примери:

 • $orig_author — оригинално изписване на имената на автора; ако авторите са повече от един, се разделят със запетая:
$orig_author=John Dauthor, John Smith
 • $orig_lang — език, от който е преведено произведението. Допуска се изписването на оригиналния език на български или с помощта на идентификатор (en, de, fr и др):
$orig_lang=английски
$orig_lang=de
 • $orig_series — оригинално име на поредица. Става дума за литературни, а не издателски поредици:
$orig_series=Donovan Legacy
 • $series — име на поредицата на български език:
$series=Завещанието на Донован
 • $sernr — пореден номер на произведението или книгата в литературната поредица:
$sernr=4
 • $orig_title — оригинално име на произведението или книгата:
$orig_title=Dandelion Wine
 • $year — година на написване на оригиналното произведение. Ако липсва информация за годината на написване, се посочва годината на първата публикация. В случай че липсва година на написване на оригиналното произведение, можете да потърсите тази информация в Интернет:
$year=1957
 • $pub_series — име на издателска поредица. Тук става въпрос за поредици, създадени от българските издателства. Добавените издателски поредици в Читанката може да видите тук:
$pub_series=Българска класика за деца
 • $pub_sernr — пореден номер на произведението или книгата в издателска поредица на български език:
$pub_sernr=4
 • $pub_year — година на издаване на хартиения носител на български език:
$pub_year=2001
 • $translator — име на преводача; ако са няколко, се разделят със запетая:
$translator=Иван Иванов, Димитър Димитров
 • $trans_year — година на превода; взема се годината на първото издание на превода:
$trans_year=1989
 • $id — номер на произведение, което вече съществува в Библиотеката. Използва се при корекция на текста на такова произведение. Напр. при корекция на „Кръстът на Мориган” от Нора Робъртс, се пише:
$id=17354
 • $book_id — номер на книга, която вече съществува в Библиотеката. Използва се при корекция на съдържанието или информация за такава книга. Напр. при корекция на „Емил от Льонеберя” от Астрид Линдгрен, се пише:
$book_id=638
 • $type — жанр на произведението — роман, повест, стихотворение, очерк, реч и др. Разрешените типове произведения към момента може да видите тук, колонката „Произведения по форма”. Изписването на типа може да е на български или с възприетите означения на латиница (показват се като се посочи с мишката съответния тип на български, в Status bar-а на браузъра) и задължително в единствено число (роман, а не романи; novel, а не novels):
$type=novel
$type=предговор
 • $category — категория книга. Забележете, че тази променлива важи само за книги. Разрешените типове категории книги към момента може да видите тук. Изписването на променливата може да е на български или с възприетите означения на латиница (показват се като се посочи с мишката съответния тип на български, в Status bar-а на браузъра):
$category=balgarska_fantastika
$category=Българска фантастика
 • $labels — етикет на произведение. Забележете, че тази променлива важи само за произведения. Разрешените типове етикети към момента може да видите тук. На едно произведение може да се слагат един или няколко етикета, разделени със запетая. Изписването на променливата може да е на български или с възприетите означения на латиница (показват се като се посочи с мишката съответния тип на български, в Status bar-а на браузъра):
$labels=twist-ending
$labels=Разказ с (не)очакван край,Паралелни вселени
 • $source — източник на произведение. Забележете, че тази променлива важи само за произведения. Използва, когато дадено произведение е взето и обработено от Интернет, като се изписва връзката:
$source=http://sfbg.us
$source=[[http://slovo.bg|Словото]]
 • $isbn — ISBN на книга. Може да бъде един или няколко номера. Ако са няколко, се разделят със запетаи.
$isbn=954-987-654-3
$isbn=954-012-345-6, 978-954-0123-45-6


Редът на изписването на променливите е без значение.


ВНИМАНИЕ: Изписват се само тези променливи, за които има налична информация. Когато авторът присъства в Библиотеката с друго негово произведение и името му в оригинал е вече добавено, няма нужда да се използва променливата „$orig_author”. Същото важи и за променливата „$orig_series”, когато произведението е част от поредица, която вече е налична с оригиналното си име.


Към момента са определени следните възможности за съхраняване на новите текстове в един файл:

 1. Една книга — едно произведение, напр. при роман, повест и други сравнително големи произведения, които са самостоятелно в хартиено издание, независимо дали имат предговори, послеслови и др. или не.
 2. Една книга — много произведения — един автор, напр. сборник разкази; стихосбирка; смесен сборник — поезия и проза и др. от един автор.
 3. Една книга — много произведения — много автори, напр. сборник разкази; стихосбирка; смесен сборник — поезия и проза и др. от различни автори.
 4. Едно произведение — няколко книги — за големи произведения, разделени в 2 и повече тома (напр. Война и мир).
 5. Много произведeния — без книга — при съвместяването в един файл на разкази, публикувани в различни броеве на списания и др. (напр. сп. Космос).
 6. Едно произведeние — без книга — разказ или друго произведение, публикувано в списание, вестник или пък взето от Интернет.


Пояснения:

 • книга — представлява всички текстове, които присъстват в хартиеното издание.
 • произведение — единичен текст, който присъства в хартиеното издание на книга или взет от друго място. Може да бъде разказ, стихотворение, роман, предговор и др.


Една книга — едно произведение

Разглеждат се случаите, когато книгата се състои само от:

1. Основно произведение:

|	Рей Бредбъри
|	Вино от глухарчета


>	Глава 1

>	Глава 2

и т.н.

I>
	$orig_author=Ray Bradbury
	$orig_series=Green Town
	$orig_lang=en
	$series=Грийн Таун
	$sernr=1
	$orig_title=Dandelion Wine
	$year=1957
	$translator=Жени Божилова
	$trans_year=1979

	Сканиране, разпознаване и корекция: someone, 2007 

	__Издание:__
	Рей Бредбъри. Вино от глухарчета
	Редактор: Людмила Харманджиева 
	Коректор: Пенчо Иванов
	Издателство „Народна младеж”, София, 1979 
	ISBN: 123–456–789–0
I$

2. Основно произведение и предговор и/или послеслов.

Послеслова и/или предговора се форматират както е показано, като отделни произведения и само след тях е допустимо добавянето на променливи, извън информационната част. Ако автор на послеслова и/или предговора е автора на основното произведение се пише само името на послеслова или предговора и след края на текста се добавя "$type=". Ако след послеслова/предговора няма променлива "$type=" тогава той се счита за част от основното произведение (вж. т.1). В дадения по-долу пример предговора е от автора на основното произведение, а послеслова от друг автор, но и двете ще бъдат добавени като отделни произведения. Забележете, че форматирането на предговора/послеслова и секциите в основното произведение са на едно и също ниво. Информационна част, оградена с маркерите I> и I$, се допуска само в края на книгата.

|	Рей Бредбъри
|	Вино от глухарчета

>	Предговор

	Текст на предговора…
	$type=предговор

>	Глава 1

>	Глава 2

и т.н.

>	Послеслов
>	Иван Драганов

	Текст на послеслова…
	$type=послеслов
	$year=1981

I>
	$orig_author=Ray Bradbury
	$orig_series=Green Town
	$orig_lang=en
	$series=Грийн Таун
	$sernr=1
	$orig_title=Dandelion Wine
	$year=1957
	$translator=Жени Божилова
	$trans_year=1979

	Сканиране, разпознаване и корекция: someone, 2007 

	__Издание:__
	Рей Бредбъри. Вино от глухарчета
	Редактор: Людмила Харманджиева 
	Коректор: Пенчо Иванов
	Издателство „Народна младеж”, София, 1979 
	ISBN: 123–456–789–0
I$

Ако произведението е корекция на вече добавено, в Работното ателие, след заглавието на произведението се записва в скоби „(корекция)” напр.: „Вино от глухарчета (корекция)”

Няма нужда да се пише „КРАЙ” в края на текста, преди информационната част.


Една книга — много произведения — един автор

Заглавията на отделните произведения се записват като заглавия от първо ниво (>) по поредността им в книгата — вижте примера.

Ако текстовият файл съдържа само един тип произведения, напр. пътеписи или мемоари, в общата информационната част (оградена с маркерите I> и I$), се слага променливата за тип — съответно „$type=travelnotes” за пътеписи или „$type=memo” за мемоари. При стихосбирките не е нужно да се поставят маркерите P> и P$ на всяко стихотворение, а само променливата за тип на произведението „$type=poetry” в общата информационна част.

Ако текстовия файл съдържа различни типове произведения или за всяко произведение има информация, отнасяща се само за него, напр. оригинално име на произведението, година на написване и пр., след всяко произведение се слагат променливите, отнасящи се само за него, веднага след текста. При стихотворенията не е нужно да се поставят маркерите P> и P$, а само променливата за тип „$type=poetry” след текста — вижте примера.

В случай че някой от текстовете се явява корекция на съществуващ в библиотеката текст, тогава добавете променливата „$id” с номера на текста в библиотеката, напр. „$id=17652” след края на коригирания текст на произведението.

В случай че някой от текстовете съществува в библиотеката, без нужда от корекция, тогава променливата „$id” с номера на текста от библиотеката, напр. „$id=10435”, се записва като заглавие от съответното ниво (>), (>>).

Пример:

|	Джон Смит
|	Дъга


>	Стихотворение първо

	Текст на стихотворението…
	$orig_title=First poem
	$type=poetry
	$year=1981


>	Разказ първи

	Текст на разказа…
	$orig_title=First story
	$type=shortstory
	$year=1983


>	Стихотворение второ

	Текст на стихотворението…
	$orig_title=Second poem
	$type=poetry
	$year=1988
	$id=17652


>	$id=10435

	и т.н.

I>
	$orig_author=John Smith
	$orig_lang=en
	$orig_title=Rainbow
	$translator=Жени Божилова
	$trans_year=1979

	Сканиране, разпознаване и корекция: someone, 2007 

	__Издание:__
	Джон Смит. Дъга
	Редактор: Людмила Харманджиева 
	Коректор: Пенчо Иванов
	Издателство „Народна младеж”, София, 1979 
	ISBN: 123–456–789–0
I$

Забележете, че някои променливи, както в случая „$orig_title” може да присъстват и в общата информационна част (оригинално име на книгата), и след произведенията (оригинални имена на произведенията).

Ако книгата е разделена на раздели, тогава разделите се маркират като заглавия от първо ниво (>), а заглавията на произведенията от второ (>>):

|	Сезонни разкази


>	Пролет

>>	Разказ 1

	Текст на разказа…
	$orig_title=First story
	$type=shortstory
	$year=1981


>>	$id=10435

и т.н.


>	Лято

>>	Разказ 7

	Текст на разказа…
	$orig_title=Seventh story
	$type=shortstory
	$year=1983

и т.н.

Няма нужда да се пише „КРАЙ” в края на всяко произведение и преди информационната част.

Една книга — много произведения — много автори

Заглавията на отделните произведения и имената на авторите се записват като заглавия от първо ниво (>) по поредността им в книгата, като първо се изписва името на произведението, после на автора — вижте примера.

Ако текстовият файл съдържа само един тип произведения, напр. есета, в общата информационната част (оградена с маркерите I> и I$), се слага променливата за тип — в случая „$type=essay”. При стихосбирките не е нужно да се поставят маркери P> и P$ на всяко стихотворение, а само променливата за тип на произведението „$type=poetry” в общата информационна част.

Ако текстовият файл съдържа различни типове произведения или за всяко произведение има информация, отнасяща се само за него, напр. оригинално име на произведението и автора, година на написване и пр., след всяко произведение се слагат променливите, отнасящи се само за него, веднага след текста, без да се ограждат с маркерите I> и I$. При стихотворенията не е нужно да се поставят маркери P> и P$, а само променливата за тип „$type=poetry” след текста — вижте примера.

В случай че някой от текстовете се явява корекция на съществуващ в библиотеката текст, тогава добавете променливата „$id” с номера на текста в библиотеката, напр. „$id=17652” след края на коригирания текст на произведението.

В случай че някой от текстовете съществува в библиотеката, без нужда от корекция, тогава променливата „$id” с номера на текста от библиотеката, напр. „$id=10435”, се записва като заглавие от съответното ниво (>), (>>).

Пример:

|	Сборник с разкази и стихотворения


>	Стихотворение първо
>	Автор 1

	Текст на стихотворението…
	$orig_title=First poem
	$type=poetry
	$year=1981
	$orig_lang=румънски
	$orig_author=Author 1


>	Разказ първи
>	Автор 2

	Текст на разказа…
	$orig_title=First story
	$type=shortstory
	$year=1983
	$orig_lang=en
	$orig_author=Author 2


>	$id=10435


>	Стихотворение второ
>	Автор 3

	Текст на стихотворението…
	$orig_title=Second poem
	$orig_author=Author 3
	$type=poetry
	$year=1988
	$id=17652
	$orig_lang=de

	и т.н.

I>
	$orig_title=Short stories and poems
	$translator=Жени Божилова
	$trans_year=1979

	Сканиране, разпознаване и корекция: someone, 2011

	__Издание:__
	Сборник с разкази и стихотворения
	Редактор: Людмила Харманджиева 
	Коректор: Пенчо Иванов
	Издателство „Народна младеж”, София, 1979 
	ISBN: 123–456–789–0
I$


Забележете, че някои променливи, като в случая „$orig_title” може да присъстват и в общата информационна част (оригинално име на книгата), и след произведенията (оригинални имена на произведенията).

Ако книгата е разделена на раздели, тогава разделите се маркират като заглавия от първо ниво (>), а заглавията на произведенията и авторите от второ (>>):

|	Сезонни разкази


>	Пролет

>>	Разказ 1
>>	Автор 1

	Текст на разказа…
	$orig_title=First story
	$type=shortstory
	$year=1981
	$orig_author=Author 1


>>	$id=10435

и т.н.


>	Лято

>>	Разказ 7
>>	Автор 7

	Текст на разказа…
	$orig_title=Seventh story
	$type=shortstory
	$year=1983
	$orig_author=Author 7

и.т.н.


Понякога, особено в по-старите сборници с разкази от различни автори, се среща следната особеност: след името на всеки автор има малко биографични данни за него. В този случай се постъпва така:

Пример:

|	Сборник с разкази

>	Бу Бергман
Е>
	Информация за автора…
Е$

>>	Разказ първи
>>	Бу Бергман

	Текст на разказа…
	$orig_title=Real name1
	$type=shortstory
	$year=1981
	$orig_lang=шведски
	$orig_author=Bo Bergman

>>	Разказ втори
>>	Бу Бергман

	Текст на разказа…
	$orig_title=Real name2
	$type=shortstory
	$year=1981
	$orig_lang=шведски
	$orig_author=Bo Bergman


Няма нужда да се пише „КРАЙ” в края на всяко произведение и преди информационната част.

Едно произведение — няколко книги

Тук става въпрос за произведения, чийто обем е твърде голям и издателството ги издава в два или повече тома (части). В този случай идеята е както при останалите видове: „едно хартиено тяло - един файл”, независимо, че текстът в информационната част ще се повтаря.

След автора и наименованието на произведението, се добавя съответно „Том I”, „Книга първа” или както го е наименовал издателя.


Пример:

|	Лев Толстой
|	Война и мир
|	Том I


	Текст…

Оформлението на информационната част е както при Една книга — едно произведение.

Много произведeния — без книга

Този случай се използва при съвместяването в един файл на различни типове произведения - разкази, стихотворения и др., публикувани в различни броеве на списания, вестници и т.н., без логическа връзка помежду си. В този случай не се допуска обща информационна част, оградена с маркерите I> и I$, а само информационна част веднага след текста на всяко произведение:

>	Стихотворение първо
>	Автор 1

	Текст на стихотворението…
I>
	$orig_title=First poem
	$type=poetry
	$year=1981
	$orig_lang=румънски
	$orig_author=Author 1

	__Издание:__
	Списание Космос, 1997, бр.3
	Редактор: Людмила Иванова 
	Коректор: Пенчо Пенчев
	Издателство „Народна младеж”, София, 1997
I$


>	Разказ първи
>	Автор 2

	Текст на разказа…
I>
	$orig_title=First story
	$type=shortstory
	$year=1967
	$orig_lang=en
	$orig_author=Author 2

	__Издание:__
	Списание Космос, 1973, бр.8
	Редактор: Димитър Иванов 
	Коректор: Мария Кьосева
	Издателство „Народна младеж”, София, 1973
I$

	и т.н.

Едно произведeние — без книга

Тук става въпрос за произведение, което не е част от книга (напр. сканирано от списание или е свалено от Интернет).

Форматира се по следния начин:


Пример:

|	Джон Смит
|	Разказ за кучето


	Текст…

I>
	$orig_title=Dog story
	$type=shortstory
	$year=1967
	$orig_lang=en
	$orig_author=John Smith
	$translator=Иван Иванов

	Сканиране, форматиране и корекция: Xesiona, 2012

	__Издание:__
	Списание Космос, 1973, бр.8
	Издателство „Народна младеж”, София, 1973
I$

	или

I>
	$orig_title=Dog story
	$type=shortstory
	$year=1967
	$orig_lang=en
	$orig_author=John Smith
	$translator=Иван Иванов

	Форматиране: Xesiona, 2012

	Източник: http://kolev.pero-publishing.com/
I$