Работно ателие/Списък на забранените и разрешените формати

От Уики на Читанка
Направо към: навигация, търсене

Разрешени формати

Формат Разширения Коментар
Неформатиран текст .txt Задължително е да се използва UTF-8 кодировка при запис във формат TXT, тъй като част от знаците биха се изгубили използвайки ANSI кодировка;
Форматиран текст .odt Добра алтернатива на формата DOC;
.rtf В новите версии на офис пакетите има възможност да се запазва даден документ във формат OpenDocument, така че по-добре използвайте него;
Специализирани формати .pdf[1] Не трябва вече сканирани изображения да се пакетират в pdf документ, тъй като голяма част от качеството на изображенията се губи, а оттам се допускат много повече грешки при обработката на текста;
Маркерен текст .html; .fb2; .epub; При възможност да не се използва, тъй като затруднява работата на коректора;
.sfb Променяйки разширението от .txt на .sfb не означава, че текста е форматиран в SFB формат;
Архиви .zip; .7z; .tar; В архива могат да се съдържат следните файлови формати: .tif, .png, .jpg, .txt, .sfb;

Неразрешени формати

Формат Разширения Коментар
Форматиран текст .doc; .docx; .xls; .xlsx; Вместо някой от изброените формати използвайте .odt или .rtf
Изпълними файлове .bat; .cmd; .com; .cab; .exe; Изпълними файлове са недопустими за съхраняване на текст; това включва и саморазархивиращите се файлове
Архиви .rar; .arj; Комерсиални формати; вместо тях използвайте .zip или .7z
  1. При възможност да не се използва, тъй като затруднява работата на коректора;