Наръчник на потребителя/Настройки

От Уики на Читанка
Направо към: навигация, търсене

Всеки регистриран потребител в „Моята библиотека“ разполага със собствена страница за настройки, която се намира на адрес http://chitanka.info/user/USERNAME/edit, където USERNAME представлява потребителското име.

Основни данни

Потребителско име
Потребителското име може да се сменя само в крайни случаи. Пишете на contact (при) chitanka.info, ако това се налага.
Парола
За да смените настоящата си парола, два пъти въведете новата си в съответните полета.
Истинско име
Не е задължително да въвеждате истинското си име. Ако го направите, то ще бъде използвано при комуникацията на библиотеката с вас.
Е-поща
Посочването на електронна поща ще ви позволи да използвате някои допълнителни функции, напр. изискване на нова парола за влизане. Ако искате да се присъедините към работното ателие, трябва да въведете валиден адрес.
Разрешаване на писма от другите потребители
Оттук може да разрешите или забраните на другите потребители да ви пращат писма чрез системата на библиотеката.

Настройки на изгледа

Облик
Чрез опцията Облик може да промените изгледа на страниците в библиотеката. Вижте и #Допълнителни стилове.
Навигация
Може да преместите страничното навигационно меню вляво или вдясно на екрана.

Допълнителни стилове

Предварително създадени стилове
Едноколонна начална страница — блоковете в началната страница се разполагат в една колона и заемат пълната ширина на екрана; няма скрит текст в подпрозорци
Видим размер на произведенията — до иконката за сваляне в .txt се вижда размера на текстовия файл в KiB.

В Собствени стилове може да се въведе уеб адрес на стилов файл (CSS) и той ще се зарежда на всяка страница в библиотеката.

Допълнителни скриптове

Предварително създадени скриптове
Преместване на менюто за отделните проекти — преместване на проектните връзки в страничното меню

В Собствени скриптове може да се въведе уеб адрес на скриптов файл (Javascript) и той ще се зарежда на всяка страница в библиотеката.

Допълнителни настройки

Получаване на месечен бюлетин
Това ви дава възможност ежемесечно да получавате списъка на новодобавените книги и произведения.