Беседа:Описание на формата SFB

Описание на формата SFB
Често срещани грешки при SFB-форматиране
Списък на забранените и разрешените формати
Позволените изходни формати в „Моята библиотека“
Съвети за начинаещи

Полезни съвети:

  • Въпрос: Текст като курсив?

Отговор: В SFB се нарича „акцентиран текст“ и се маркира така: _акцентиран текст_.

Коментар: Абсолютно погрешно. Акцентираният текст си е акцентиран текст, а курсивът е само един от многото начини за представянето му. И съответно обратното не е вярно — не всеки текст в курсив е акцентиран.

  • Въпрос: Текст като получер?

Отговор: Получер се нарича „силно акцентиран текст“, и се маркира така: __силно акцентиран текст__.

Коментар: Аналогично на горното.

  • Въпрос: Какво да правя с оцветен текст в моя файл? Като получер ли да го дам?

Отговор: Сложете му двоен акцент — двойно подчертаване, т.е. получер: __дума__. Ако е част от дума, ползвайте маркера {s}. Пример със {s} вътре в дума: {s}тря{/s}бва.

Коментар: Не особено коректно. Цветният текст е крайно форматиране, а SFB е език за семантично форматиране. За това трябва да се определи защо текстът е оцветен и едва след това да се определи подходящият семантичен маркер.